dnia czwartek 28 kwiecień 2022 - 08:56:12 | przez ssa_admin

Aktualności

Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie planuje zorganizować w dniu 28.05.22 badania pamięci prowadzone przez specjalistów z Kliniki Neurologii w Ligocie. Miejsce badania zostanie podane w późniejszym terminie.

tel: 503-057-322

Dziękujemy Panu Dawidowi T za dar serca i pomoc w zorganizowaniu badań pamięci.

............................................................................................

Od czerwca zostaną wznowione spotkania grup wsparcia dla rodzin osób chorych na chorobę Alzheimera. Będą się one odbywały w Klinice Neurologii w Ligocie.


Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu oraz Członków Śląskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wsparcia finansowego.

Jako organizacja pozarządowa „ non profit „, nie czerpiąca korzyści materialnej ze swojej działalności, Stowarzyszenie może funkcjonować dzięki  uprzejmości i szczodrości Darczyńców .

Pozyskiwane przez nas środki są w całości wykorzystywane na działalność statutową naszej organizacji, możemy sprawować opiekę nad swoimi członkami i ich rodzinami oraz służyć potrzebnymi  informacjami i wsparciem.

Choroba Alzheimera jest postępującym procesem, który w efekcie uszkadza mózg i powoduje u chorych całkowita zależność od osób drugich. Jako, że nie da się tego schorzenia wyleczyć, pozostaje tylko kontrolowanie jego przebiegu i spowolnienie jego postępowania. Mimo to ,  Stowarzyszenie robi co w jego mocy, by poprawić jakość życia członków i służyć im każdą dostępną pomocą.

Bylibyśmy ogromnie wdzięczni, gdyby wsparli Państwo naszą inicjatywę i uczynić dalszą działalność łatwiejszą. Żywimy ogromną nadzieję ,że dzięki wspólnej inwencji, chorzy na chorobę Alzheimera będą mogli się poczuć częścią społeczeństwa.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia


PROSIMY o przekazanie 1% podatku za 2022 rok

na rzecz Śląskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego KRS 0000246537

POZYSKANE ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA OPIEKĘ NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU

ING BANK ŚLĄSKI NR 28 1050 1214 1000 0023 0097 1815

Gorące podziękowania wszystkim Darczyńcom!


dnia czwartek 28 kwiecień 2022 - 08:55:03 | przez ssa_admin